Automatizacija i elektromotorni pogoni

Momentum automation

Momentum d.o.o.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica, Serbia
Tel./Fax.: +381 22 625 010
Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066
Email:
office@momentum-automation.com


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
procesna automatizacija
izolovane barijere
zener barijere
signal kondicioneri
HART interface rešenja
fieldbus infrastruktura
remote I/O
merenje nvoa i pritiska
HMI vizuelizacija
ostali proizvodi

tržišta i aplikacije PA
industrija nafte i gasa
hemijska industrija
farmaceutska industrija
energetika
voda i otpadna vodapogledajte još i...
elektromotorni pogoni
automatizacija mašina
HMI oprema i uređaji
elektro oprema i uređaji
komunikaciona oprema
alternativni izvori energije
termoregulacija

brendovi
Pepperl+Fuchs
Santerno
Horner APG
Parker SSD
Cabur

Signal kondicioneri

Signal

U mnoštvu različitih procesnih upravljačkih sistema, često je neophodno pretvoriti ulazni signal u format koji sistem može prihvatiti. Signal pretvarači /kondicioneri prihvataju signal sa instrumenata iz polja kao što su termoparovi, RTD, i konvertuju ove signale u bilo koji standardni signal (1 do 5V, 4 do 20mA...). Signal pretvarači /kondicioneri su takođe korisni kod preciznog prenosa signala, izolacije, kao i eliminacije struja izjednačenja potencijala različitih uzemljenja.

Ključ procesnog upravljanja je preciznost kako u merenju tako i u obradi signala. Najveća i najčešća pretnja efikasnom procesnom upravljanju je prisustvo struja izjednačenja potencijala različitih uzemljenja. Kada god se analogni podaci prenose dugim kablovima, postoji velika verovatnoća da će se pojaviti problem sa ovim strujama. Ova pojava nastaje kada postoji više tačaka uzemljenja u nekom sistemu. Razlika u potencijalu između različitih uzemljenja generiše dodatnu struju u signalnom provodniku. Rezultat se obično tretira kao smetnja (šum). U svojoj najblažoj formi, šum u signalnoj liniji izaziva pomeranja izmerene veličine, netačna očitavanja sa senzora, kao i opšte narušavanje signala. U najčešćoj formi, međutim, šum može narušiti signal do te mere da se onemogući upravljanje procesom. Izolacija je od suštinskog značaja za onemogućavanje stvaranja uslova za nastajanje struja izjednačenja potencijala različitih uzemljenja. Signal pretvarači/kondicioneri obezbeđuju neophodnu izolaciju, ali i pojačavanje, filtriranje i korekcije linearnosti signala.
Download

Group literature Signal Conditioners na sajtu Pepperl+Fuchs
PF
            logoo nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Momentum d.o.o. Fruškogorska 55, 22000 Sremska Mitrovica, Serbia, Tel./Fax.: +381 22 625 010, Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066, Email: office@momentum-automation.com
© Momentum d.o.o. 2012