Automatizacija i elektromotorni pogoni

Momentum automation

Momentum d.o.o.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica, Serbia
Tel./Fax.: +381 22 625 010
Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066
Email:
office@momentum-automation.com


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
procesna automatizacija
izolovane barijere
zener barijere
signal kondicioneri
HART interface rešenja
fieldbus infrastruktura
remote I/O
merenje nvoa i pritiska
HMI vizuelizacija
ostali proizvodi

tržišta i aplikacije PA
industrija nafte i gasa
hemijska industrija
farmaceutska industrija
energetika
voda i otpadna vodapogledajte još i...
elektromotorni pogoni
automatizacija mašina
HMI oprema i uređaji
elektro oprema i uređaji
komunikaciona oprema
alternativni izvori energije
termoregulacija

brendovi
Pepperl+Fuchs
Santerno
Horner APG
Parker SSD
Cabur

Izolovane barijere

Isolated

Izolovane barijere ili samosigurnosne Ex barijere (Intrinsic safety barriers Ex i) su osnova proizvodnog programa Pepperl+Fuchs. U ponudi se nalazi najširi izbor proizvoda za zaštitu električnih signala koji se nalaze u zonama opasnosti od eksplozije. Ovi samosigurnosni moduli kombinuju limitiranje energije kao karakteristiku zener barijera sa galvanskom izolacijom ulaznog kruga signala, izlaznog kruga signala i kruga napajanja. Pepperl+Fuchs nudi sisteme za različite aplikacije i različite načine montaže.

K-Sistem

K

Ovo je najpopularniji system samosigurnosnih izolovanih barijera, vrlo fleksibilan i za montažu na DIN šinu. K-sistem se lako montira na sistem Power rail (napajanje preko DIN šine). Ovaj sistem smanjuje ožičenje, pojednostavljuje veze napajanja i time diže pouzdanost sistema.

H-Sistem

H

Samosigurnosne izolovane barijere H-sistema se montiraju na matične ploče. Ovaj inovativan proizvod je idealan za aplikacije koje zahtevaju veze sa DCS’ovima ili sistem integraciju.

E-sistem

E

Pepperl+Fuchs nudi širok program kartica evropa formata kao izolovane barijere za montažu u rek.

CR-Sistem

CR

Izolovane sigurnosne barijere CR-sistema se montiraju na DIN šinu. Za nove instalacije preporučujemo upotrebu izolovanih barijera K-Sistema.

WE-Sistem

WE

WE sistem izolovani diskretnih barijera obezbeđuje energiju NAMUR blizinskim prekidačima ili kontaktima u zonama opasnosti od eksplozije. Ove jedinice mogu da se montiraju na DIN šinu ili pomoću šrafova. Za nove instalacije preporučujemo upotrebu izolovanih barijera K-Sistema.


Download

Engineers Guide Interface technology
Product Overview Interface Solutions
Group Literature Isolated Barriers na sajtu Pepperl+Fuchs


PF
            logo
Barijere za prenaponsku zaštitu u procesnoj automatizaciji

o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Momentum d.o.o. Fruškogorska 55, 22000 Sremska Mitrovica, Serbia, Tel./Fax.: +381 22 625 010, Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066, Email: office@momentum-automation.com
© Momentum d.o.o. 2012