Automatizacija i elektromotorni pogoni

Momentum automation

Momentum d.o.o.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica, Serbia
Tel./Fax.: +381 22 625 010
Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066
Email:
office@momentum-automation.com


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
procesna automatizacija
izolovane barijere
zener barijere
signal kondicioneri
HART interface rešenja
fieldbus infrastruktura
remote I/O
merenje nvoa i pritiska
HMI vizuelizacija
ostali proizvodi

tržišta i aplikacije PA
industrija nafte i gasa
hemijska industrija
farmaceutska industrija
energetika
voda i otpadna vodapogledajte još i...
elektromotorni pogoni
automatizacija mašina
HMI oprema i uređaji
elektro oprema i uređaji
komunikaciona oprema
alternativni izvori energije
termoregulacija

brendovi
Pepperl+Fuchs
Santerno
Horner APG
Parker SSD
Cabur

HART interfejs rešenja

HART

HART rešenja proizvođača Pepperl+Fuchs podrazumevaju dva sistema za višestruke signalne petlje i HART Loop Converter za aplikacije pojedinačnih petlji. Multiplekser se koristi da poveže HART uređaje u polju sa sistemom za upravljanje resursima (Asset Management Systems) kao što je npr.AMS Suite Intelligent Device Mananger from Emerson Process Management. U srcu HART rešenja je HART multiplekser koji deluje kao Gateway, rutirajući komunikaciju između PC radne stanice i HART uređaja u polju. On pristupa svakom HART uređaju, prihvata informacije sa uređaja i smešta ih u internu bazu podataka. Ove informacije se spremaju da budu dostupne za AMS Device Manager ili PACTware. Hart multiplekser takođe deluje kao koordinator za poruke između PC radne stanice i uređaja u polju

HART Loop converter, kao rešenje za pojedinačne petlje, dozvoljava pristup svim procesnim varijablama uređaja u polju i pretvara ih u analogni signal 4...20mA. Ovo omogućava upotrebu skrivenih merenja koje mnogi uređaji u polju imaju i slanje u standardni DCS sistem.

K-Sistem HIS
HART K

HART interfejs rešenje u formi dobro poznatog K-Sistema barijera.

H-Sistem HIS

HART H

HART interfejs rešenje bazirano na tehnologiji matičnih ploča. 


Download

Pepperl+Fuchs HART Interface Solutions
Group Literature HART Interface Solutions na sajtu Pepperl+Fuchs
PF
            logo


Wireless HART

Bežični HART

Od Wi-Fi-a do Bluetooth-a bežične tehnologije prenosa su postale sastavni deo naših života. Sa WirelessHart standardom bežična komunikacija ulazi u svet procesne automatizacije. WirelessHart je baziran na ranije ustanovljenom HART protokolu, što omogućava laku integraciju u postojeću fieldbus infrastrukturu. više o ovome....
HART Loop Converter

pretvarač digitalnog HART signala u tri analogna signala 4...20mA i do 4 relejna signala, više o ovome...
Tehnički list...


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Momentum d.o.o. Fruškogorska 55, 22000 Sremska Mitrovica, Serbia, Tel./Fax.: +381 22 625 010, Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066, Email: office@momentum-automation.com
© Momentum d.o.o. 2012