Automatizacija i elektromotorni pogoni

Momentum automation

Momentum d.o.o.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica, Serbia
Tel./Fax.: +381 22 625 010
Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066
Email:
office@momentum-automation.com


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Santerno
Sinus PENTA, Box, Cabinet
Sinus N
Sinus M
Sinus K LIFT
ASAC0 / ASAC1
ASAB
ASAMV
DCREG2 / DCREG4
Dodatna oprema


pogledajte još i...
procesna automatizacija
automatizacija mašina
HMI oprema i uređaji
elektro oprema i uređaji
komunikaciona oprema
alternativni izvori energije
termoregulacija

brendovi
Pepperl+Fuchs
Santerno
Horner APG
Parker SSD
Cabur

SINUS K lift, frekventni regulator za lift aplikacije

 • Visoki komfor i precizno pozicioniranje bez povratne sprege za aplikacije sa brzinama do 1.2m/sec.
 • Mogućnost korišćenja brzinske povratne sprege za liftove sa brzinama do 2,5m/sec.
 • Potpuni bešumni rad sa frekvencijom nosioca do 16kHz.
 • Preopterećenje 150-170% tokom 120 sekundi
 • Kočioni modul
 • 2-linijski LCD displej, 32 cifre, opciono prenosiv
 • 3 moguće brzine plus jedna za potrebe održavanja
 • Integrisani multimetar
 • Logovanje grešaka/kvarova
 • Integrisana termička zaštita za motor
 • Automatsko restartovanje u slučaju zaustavljanja invertera zbog alarma
 • S kriva sa velikim izborom vrednosti za ubrzanje i trzanje
 • Regulisanje izlazne frekvencije od 0 do 800Hz
 • 8 programabilnih ulaza
 • 2 programabilna relejna izlaza
 • 1 izlaz sa otvorenim kolektorom
 • Pomoćnih 24Vdc, 10Vdc
 • 2 programabilna analogna izlaza 0-10Vdc i 0(4)-20mA
 • Serijski port RS485 sa MODBUS RTU protokolom
 • EN 81 usaglašenost sa liftovskim direktivama
 • EMC u skladu sa UNI EN 12015 sa integrisanim filtrima A1 za struje ispod 25A i A2 filtri za struje iznad 25A.

Opciona oprema

 • Modul za hitne slučajeve BU850
 • REMOTE DRIVE softver
 • Kočioni otpornici
 • Izlazni filtri
 • Ulazne i izlazne prigušnice
 • Oprema za udaljenu tastaturu (do 5m)
 • Potenciometar
 • Oprema za odvođenje toplote
 • Enkoderska kartica
 • Konverter za Modbus/Profibus DP-CanBus-DeviceNet itd.
 • RS485/USB konverter
Download
Sinus K Lift Manual (ENG)
SANTERNO Industrial Automation Catalogue (ENG)


logo

K lift


SINUS K lift softver
, ugrađen softver za lift aplikacije

 • Širok opseg napona napajanja, 200Vac-500Vac
 • Ulazna frekvencija 50-60Hz
 • Opseg napona 1,8-75 kW
 • Potpuna kompatibilnost sa softverom za kontrolu i programiranje REMOTE DRIVE


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Momentum d.o.o. Fruškogorska 55, 22000 Sremska Mitrovica, Serbia, Tel./Fax.: +381 22 625 010, Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066, Email: office@momentum-automation.com
© Momentum d.o.o. 2012