Automatizacija i elektromotorni pogoni

Momentum automation

Momentum d.o.o.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica, Serbia
Tel./Fax.: +381 22 625 010
Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066
Email:
office@momentum-automation.com


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Parker
AC10
AC10 IP66
AC30
AC690+
AC890
DC590+
DC analogni regulatoripogledajte još i...
procesna automatizacija
automatizacija mašina
HMI oprema i uređaji
elektro oprema i uređaji
Ex oprema i uređaji
komunikaciona oprema
alternativni izvori energije
termoregulacija

brendovi
Pepperl+Fuchs
Santerno
Horner APG
Parker SSD
Cabur

AC10 kompaktni frekventni regulator, vektorski u otvorenoj petlji, do 180kW

AC10 serija kompaktnih frekventnih regulatora, jedan je od najmanjih na tržištu nudi jeftino kompaktno rešenje za jednostavnu kontrolu AC motora za snage do 180kW:
 • Jednostavan za podešavanje i rad
 • Veoma pouzdan
 • Jednostavan za naručivanje sa minimalnim brojem opcija
 • 11 veličina IP20 do 180kW
 • Vektorska kontrola u otvorenoj petlji za asinhrone motore i AC motore sa permanentnim magnetima
 • PID regulacija sa uključenom sleep funkcijom
 • RS485 Modbus RTU standardno
 • Eksterna tastatura za montažu na vrata ormana
AC10 sve velicine

više o ovome sa zvaničnog sajta kompanije Parker....


AC10 kompaktni frekventni regulator IP66 snage do 90kW
AC10 IP66 je veoma jeftino kompaktno rešenje za kontrolu asinhronih motora na mestima gde je priopritetan stepen mehaničke zaštite zbog prisustva prskajuće vode i/ili prisustva visokog stepena prašine. Namenjen za jednostavnu montažu na zid pokriva snage standardnih asinhronih motora do 90kW:
 • Jednostavan za podešavanje i rad
 • Veoma pouzdan
 • Jednostavan za naručivanje sa minimalnim brojem opcija
 • 6 veličina IP66 do 90kW
 • Vektorska kontrola u otvorenoj petlji za asinhrone motore i AC motore sa permanentnim magnetima
 • PID regulacija sa uključenom sleep funkcijom
 • RS485 Modbus RTU standardno
AC10 IP66

više o ovome sa zvaničnog sajta kompanije Parker....

AC30 napredni frekventni regulator za različite namene do 250kW
AC30 serija frekventnih regulatora obezbeđuje korisniku veoma napredan nivo kontrole pumpi, ventilatora i aplikacija opšte namene do snaga od 250kW. Ova serija je veoma fleksibilne i modularne konstrukcije, i omogućava širok izbor komunikacionih i dodatnih ulazno izlaznih modula koji se jednostavno dodaju kada je to potrebno.
 • IEC 61113 PLC funkcionalnost
 • Ethernet, Modbus TCP/IP, Web Server standardno
 • Grafički displej sa tastaturom
 • Slot za SD karticu
 • Safe Torque Off za sigurnosno kritične aplikacije
 • Dodatni moduli za komunikaciju
 • Dodatni ulazno izlazni moduli
 • Vektorska u otvorenoj petlji, zatvorenoj petlji, kontrola AC motora sa permanentnim magnetima
AC30V sve velicine

više o ovome sa zvaničnog sajta kompanije Parker....


AC690+ legendarni frekventni regulator za potrebe svih aplikacija do 1MW

AC690+ je serija frekventnih regulatora koja može da zadovolji potrebe svih aplikacija za snage do 1000kW, od aplikacija koje se sastoje od jednog elektro motora do veoma sofisticiranih aplikacija sa većim brojem povezanih elektromotornih pogona.
 • Jedan od najprodavanijih i najuspešnijih proizvoda ovog proizvođača svih vremena
 • Funkcionalni blok dijagram programiranje
 • Slotovi za dodatne komunikacione module i ulazno izlazne module
 • Vektorska u otvorenoj petlji, zatvorenoj petlji, standardna V/f kontrola
 • Sistemski opcioni modul sa dva enkoderska ulaza za sinhronizaciju dva elektromotorna pogona
 • Gotove napredne funkcije npr. namotač...
AC690+ sve velicine

više o ovome sa zvaničnog sajta kompanije Parker....

AC890 modularni frekventni regulator do 1200kW
AC890 je serija kompaktnih modularnih frekventnih regulatora namenjenih kontroli brzine i pozicije u otvorenoj petlji, zatvorenoj petlji, aplikacija sa jednim ili više povezanih elektromotornih pogona AC asinhronih ili servo motora do 1200kW
 • V/f, vektorska u otvorenoj petlji, vektorska u zatvorenoj petlji, Active Front End (vraćanje energije u mrežu
 • Moguće varijante povratne sprege: inkrementalni enkoder, SinCos enkoder EnDat 2.1, Resolver
 • Open FireWire, sinhronizacija u realnom vremenu
 • Ekstremno brzi mikroprocesori za ekstremno zahtevne aplikacije štampanja, sečenja na meru, rotacionog noža...
 • Programiranje u Funkcionalni-Blok-Diagram okruženju
 • Safe Torque Off za sigurnosno kritične aplikacije
 • Modularnost primenljiva u višemotornim aplikacijama, uvažavajući zajednički DC Bus, Active Front End itd.
AC890 pregled

više o ovome sa zvaničnog sajta kompanije Parker....


DC590+ napredni digitalni jednosmerni DC regulator do 2700A
DC590+ je veoma napredan digitalni jednosmerni DC regulator koji se radi u varijantama 2-kvadrantni ili 4-kvadrantni za nominalne struje do 2700A. Omogućava funkcionalno blok programiranje, konfigurabilne ulaze i izlaze sveobuhvatan aplikacioni softver koji zadovoljava potrebe najsloženijih aplikacija za kontrolu jednosmernih motora
 • Rezultat 40-godišnjeg iskustva u oblasti elektromotornih pogona
 • Programiranje u okruženju FBD, gotove napredne funkcije npr. namotač u otvorenoj i zatvorenoj petlji...
 • Veliki izbor opcionih komunikacionih modula za različite industrijske protokole
 • Integrisana kontrola napona pobude
 • Napredni autotuning
 • Povratna petlja po naponu armature, tahogeneratoru ili inkrementalnom enkoderu...
 • Jedan od najprodavanijih jednosmernih DC regulatora na svetu
DC590+

više o ovome sa zvaničnog sajta kompanije Parker....

Analogni DC regulatori

U seriji analognih DC regulatora nalaze se:
 • DC506, 507, 508 serije 1-kvadrantnih DC regulatora 3 do 12A,
 • DC512C serija 2-kvedratnih DC regulatora nominalne struje 4 do 32A,
 • DC514C serija 4-kvadrantnih DC regulatora

više o ovome sa zvaničnog sajta kompanije Parker....
Download

Frekventni regulatori-prednosti korišćenja (SRB)
Katalog AC10 (ENG)
Katalog AC30V (ENG)
Katalog AC690+ (ENG)
Katalog AC890 (ENG)
Katalog DC590+ (ENG)

Parker logo

Engineering your
            success

Parker  nudi kompletan obim regulaisanih elektromotornih pogona uključujući kontrolu step motora, kompaktnih i veoma naprednih servo rešenja, kontrolu standardnih AC motora, kontrolu DC motora veoma velikih struja. Parker regulatori su upotrebljivi za kontrolu brzine, obrtnog momenta, pozicije i dostupni su za nominalne snage preko 2MW. Parker takođe nudi i invertore za apliakcije za obnovljive izvore energije, hibridna vozila i mobilnu opremu...


AC30 Parker


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Momentum d.o.o. Fruškogorska 55, 22000 Sremska Mitrovica, Serbia, Tel./Fax.: +381 22 625 010, Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066, Email: office@momentum-automation.com 
© Momentum d.o.o. 2012