Automatizacija i elektromotorni pogoni

Momentum automation

Momentum d.o.o.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica, Serbia
Tel./Fax.: +381 22 625 010
Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066
Email:
office@momentum-automation.com


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Santerno
Sinus PENTA, Box, Cabinet
Sinus N
Sinus M
Sinus K LIFT
ASAC0 / ASAC1
ASAB
ASAMV
DCREG2 / DCREG4
Dodatna oprema


pogledajte još i...
procesna automatizacija
automatizacija mašina
HMI oprema i uređaji
elektro oprema i uređaji
komunikaciona oprema
alternativni izvori energije
termoregulacija

brendovi
Pepperl+Fuchs
Santerno
Horner APG
Parker SSD
Cabur

DCREG2-DCREG4, digitalni jednosmerni regulatori, 2-kvadrantni, 4-kvadrantni
 • Automatska-kalibracija struje i brzine (smanjuje mogućnost greške i vremena instalacije)
 • Automatska-kalibracija pobude (smanjuje mogućnost greške i vremena instalacije)
 • Napajanje pobude (za rad pri konstantnom momentu ili snazi)
 • Ekonomičnost pobude (smanjuje struju pobude kada je motor zaustavljen)
 • Boost pobude (povećanje momenta pristartu motora)
 • Prediktivna kontrola (poboljšava dinamički odziv motora)
 • Integrisani multimetar
 • S rampe
 • Povratna sprega sa taho generatora, enkodera ili armature
 • Automatsko prebacivanje na povratnu spregu sa armature u slučaju kvara taho generatora/enkodera (veći stepen zaštite)
 • Kontrola strujnog limita u koracima ili hiperbolički
 • 7 nivoa brzine
 • JOG komanda
 • Alarmi sa auto resetom
 • Integrisani digitalni potenciometar
 • Tajmer na digitalnim izlazima
 • Lokalna kontrola tastaturom
 • Neosetljivost na rotiranje faza (za jednostavno povezivanje)
 • Odvojena napajanja kontrole i energetike
 • 8 programabilnih ulaza
 • 4 programabilna analogna ulaza 0 - +-10Vdc, 0(4)-20mA
 • Dvostruki enkoderski ulaz
 • Taho ulaz
 • 5 programabilnih relejna izlaza
 • Pomoćnih 24Vdc, +-10Vdc, 5Vdc
 • 1 analogni izlaz brzine +-10Vdc
 • 1 analogni izlaz struje +-10Vdc
 • 2 programabilna analogna izlaza 0- +-10Vdc, 0(4)-20mA
 • EMC usaglašenost sa EN 61800 2nd ed.

Opciona oprema

 • REMOTE DRIVE softver
 • Tastatura
 • Oprema za daljinsku tastaturu (5m)
 • RS232/485 interfejs
 • MODBUS RTU 115,2 kbps
 • Prifibus DP 12Mbps – CanBus – DeviceNet, itd
 • IP 20 stepen zaštite
 • Ulazne prigušnice
 • Brzi osigurači
 • CU400 jedinica za elektromagnete
Download
DCREG Manual (ENG)
SANTERNO Industrial Automation Catalogue (ENG)logo

DCREG

DCREG2-DCREG4, AC/DC digitalni konverteri, dvokvadrantni DCREG2, četvorokvadrantni DCREG4

 • Opseg snaga 10A-4500A (2,4kW-3200kW)
 • Širok opseg napona napajanja, 200Vac-690Vac (1000Vac)
 • Ulazna frekvencija 50-60Hz
 • Potpuno digitalan
 • Potpuna kompatibilnost sa softverom za kontrolu i programiranje REMOTE DRIVE
o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Momentum d.o.o. Fruškogorska 55, 22000 Sremska Mitrovica, Serbia, Tel./Fax.: +381 22 625 010, Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066, Email: office@momentum-automation.com 
© Momentum d.o.o. 2012