Automatizacija i elektromotorni pogoni

Momentum automation

Momentum d.o.o.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica, Serbia
Tel./Fax.: +381 22 625 010
Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066
Email:
office@momentum-automation.com


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Santerno
Sinus PENTA, Box, Cabinet
Sinus N
Sinus M
Sinus K LIFT
ASAC0 / ASAC1
ASAB
ASAMV
DCREG2 / DCREG4
Dodatna oprema


pogledajte još i...
procesna automatizacija
automatizacija mašina
HMI oprema i uređaji
elektro oprema i uređaji
komunikaciona oprema
alternativni izvori energije
termoregulacija

brendovi
Pepperl+Fuchs
Santerno
Horner APG
Parker SSD
Cabur

ASAMV soft starter, soft start/stop za elektromotorne pogone srednjeg napona

 • Opseg napajanja od 2300Vac do 15000Vac, nominalna struja od 200 do 600A
 • 3 tipa starta motora (konstantna struja, strujna rampa, kontrola momenta)
 • Zaustavljanje (Slobodno kretanje, Meko zaustavljanje, Profil kontrole pumpi, Auto stop)
 • Dozvoljeno preopterećenje 600% nominalne struje
 • CABINET MODEL IP54 stepen zaštite Class A EMC
 • Radna temperatura 0 - +50 0C (opciono -20 - +50 0C )
 • Vlažnost od 5% do 95%
 • Zaštita: Podnapon /Prenapon, frekvencija napajanja, redosled faza, kratko spojeni SCR, preopterećenje motora (termalni model), trenutno strujno preopterećenje, struja ispod dozvoljenog nivoa, neuravnoteženost struja, prekomerno vreme starta, kolo napajanja, pomoćni kvar/greška
 • Interfejs: 5 daljinskih kontrolnih ulaza (3 fiksna, 2 programabilna), 6 relejnih izlaza (3 fiksna, 3 programabilna), analogni izlaz (1 programabilni), serijski izlaz (1 RS485 Modbus-RTU)
 • Korisnički interfejs: LCD displej 20 karaktera 2 linije, Start-Stop-Reset-Lokalno/Daljinsko tasteri, statusne LED diode, logovanje događaja (99 pozicija, štampanje datuma i vremena), brojači (startova, sati rada, kWh), merenje (struja, napon, faktor snage, kWh), korisničko podešavanje ekrana merenja, zaštita šifrom u više nivoa.

Opcije

 • Interfejs za RTD senzore
 • Interfejs za Pt100
 • Profibus interfejs
 • DeviceNet interfejs
 • Kontrola sinhronih motora
 • REMOTE DRIVE PC softver
 • Daljinsko upravljanje
 • Kontrola transformatora napajanja
 • Zaštita kvara uzemljenja
Download
ASAMV Manual (ENG)
SANTERNO Industrial Automation Catalogue (ENG)


logo

ASAMV

ASAMV soft starter, soft start/stop statički starteri za elektromotorne pogone srednjeg napona

 • Opseg od 200A do 600A
 • Opseg napona napajanja 2300Vac – 15000Vac
 • Ulazna frekvencija 50-60 Hz
 • Potpuna kompatibilnost sa softverom za kontrolu i programiranje REMOTE DRIVE


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Momentum d.o.o. Fruškogorska 55, 22000 Sremska Mitrovica, Serbia, Tel./Fax.: +381 22 625 010, Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066, Email: office@momentum-automation.com 
© Momentum d.o.o. 2012