Automatizacija i elektromotorni pogoni

Momentum automation

Momentum d.o.o.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica, Serbia
Tel./Fax.: +381 22 625 010
Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066
Email:
office@momentum-automation.com


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
automatizacija mašina
All-in-one
Xle
XLt
XL6
XL10
RX371
QX
Moduli proširenja


pogledajte još i...
procesna automatizacija
elektromotorni pogoni
HMI oprema i uređaji
elektro oprema i uređaji
komunikaciona oprema
alternativni izvori energije
termoregulacija


brendovi
Pepperl+Fuchs
Santerno
Horner APG
Parker SSD
Cabur
Moduli proširenja, dodatni ulazno-izlazni moduli

HORNER APG u svojoj ponudi ima različite dodatne ulazno izlazne module koji proširuju hardverske mogućnosti All-In-One kontrolera. Razvijene su familije modula koji se povezuju kako direktno na sam kontroler (Smart Stack) tako i povezivanjem preko komunikacionih bus-eva (Modbus RTU-SmartMod, CsCan- SmartStix...). Pogledajte u nastavku ovog teksta.

SmartMod I/O 

SmartStix I/O 

FOX I/O 

SmartStack I/O 

SamrtRail I/O

SmartMod I/O, distribuirani ulazno-izlazni moduli Modbus RTU

Ulazno/izlazna opcija SmartMod I/O omogućava proširivanje OCS sistema. Predstavlja dobar izbor za proširivanje OCS sistema kada je potreban jedan, dva ili više digitalnih ili analognih ulaza/izlaza.

                

SmartMod I/O su kompaktni moduli koji zahtevaju malo prostora za ugradnju.

 • Povezuju se RS485 Modbus/RTU vezom na Xle, Qx, LX ili NX OCS (Operator Control Station) kontrolere ili bilo koju drugu OCS/RCS familiju.

 • Do 31 SmartMod I/O modula se može povezati na jedan RS485 link u daisy chain konfiguraciji

 • Montira se na DIN šinu

 • Opto izolovan

 • Odziv prihvatljiv za većinu aplikacija

 • Uklapa se u najmanje panele : 17.5mm x 100mm x 120mm

 • Postoji 12 različitih SmartMod ulazno/izlaznih modula:

-DC ulaz, DC izlaz

-Analogni ulaz, Analogni izlaz

-Relejni izlaz

-RTD

-Termopar


Više o ovome...SmartStix I/O, distribuirani ulazno-izlazni moduli CsCAN, Profibus DP, DeviceNet

Ulaz/izlaz za OCS i druge Fieldbus sisteme

SmartStix I/O pretstavlja način proširenja ulaza/ izlaza za OCS (Operator Control Station) kontrolere u blokovskom stilu. Zbog toga što se SmartStix povezuje na bilo koji CsCAN port OCS kontrolera, može se kombinovati sa SmartStack I/O kako bi se dobio najbolji izbor ulaza/izlaza za aplikaciju.


Kompaktnost, mogućnost montaže na DIN šinu

SmartStix I/O moduli su izuzetno kompaktni, sa 16 i 32 digitalna ulaza/izlaza u kućištu dubine 39mm i sa osnovom od 50 x 110 mm ili 50 x 177mm. Sa svojom malom osnovom, SmartStix I/O zauzima malo panelskog prostora bilo da je instaliran na glavnom panelu ili na nekoj udaljenoj lokaciji. Smart Stix I/O se može montirati na DIN šinu. Pokrivač klema na kojima su pričvršćene žice signala se jednostavno uklanja, omogućavajući lako servisiranje na licu mesta.

Profibus i Devicenet verzije

SmartStix moduli su dostupni i u Profibus i Devicenet verzijama za povezivanje sa drugim kontrolerima, popularnim Fieldbus sistemima. Dolaze u paketu sa svim potrebnim konektorima.Kapacitet proširenja ulaza/izlaza, lokalno ili daljinski

Od miniOCS do modela sa ekranima u boji, SmartStix I/O jednostavno proširuje digitalne ulaze/izlaze koristeći CsCAN mrežni port koji je dostupan na svakom modelu. SmartStix I/O ima brzo vreme odziva, i nema potrebe za skupim ulazno/izlaznim jedinicama. Uz dodatne mogućnosti peer-to-peer komunikacije, CsCAN je efikasan način za distribuiranje SmartStix modula do udaljenosti od 1.5km.

Jednostavno konfigurisanje

SmartStix I/O moduli višestruko smanjuju vreme potrebno za instalaciju. Pomoću okretnog prekidača na modulu se podesi jedinstvena adresa (IE), poveže se sa kontrolerom putem 5-žičnog oklopljenog kabla i u kontrolnom programu se doda jedan funkcionalni blok.


više o ovome...


FOX I/O, fiber optički distribuirani ulazno-izlazni moduli 

Sistem fiber-optičkog proširenja ulaza/izlaza (FOX) je inovativno rešenje za proširenje magistrale koje povećava broj standardnih SmartStack ulazno/izlaznih modula koji se mogu koristiti sa OCS (Operator Control Station) sistemom, uz mogućnost raznovrsnih arhitektura. Postoji u metalnim i plastičnim verzijama.

SmartStack I/O moduli se u formi steka postavljaju na poleđinu OCS kontrolera. Postavljanjem SmartStack modula na baze koje su plastičnim fiber kablom povezane sa OCS-om, moguće je dodavanje do 20 SmartStack ulazno/izlaznih modula. FOX baze se mogu distribuirati i montirati na DIN šine u cilju smanjenja cene ugradnje.


Povećanje ulazno/izlaznog kapaciteta

Svaka FOX baza podržava do 4 SmartStack modula. Maksimalan broj FOX baza je 5 i one mogu podržati maksimalno 20 ulazno/izlaznih modula, plus moduli koji se direktno postavljaju na OCS. Za OCS jedinice koje nemaju integrisanu Fiber optičku vezu (OCS1XX/2XX), koristi se FOX100 SmartStack ekspanzioni modul.

Još instalacionih opcija

SmartStack FOX podržava brojne arhitekture – povezivanje u zvezdu, daisy lanac, ili kombinacija. Svaki SmartStack FOX segment kabla može biti dužine do 10m, bez baze/haba može postojati tri segmenta (3x10m). Standardni SmartStack FOX kablovi se nude u dužinama 0.5m, 1,0m, 2.0m, 5.0m i 10m.


Osobine i prednosti

 • Produžena magistrala imuna na šum
 • Podržava do 20 SmartStack modula
 • Omogućava ugradnju SmartStack ulazno/izlaznih modula udaljenih od OCS kontrolera
 • Koristi jeftinu plastic fiber optičku tehnologiju
više o ovome...SmartStack I/O, dodatni ulazno-izlazni moduli za montažu direktno na OCS

Modularna SmartStack I/O ekspanzija pruža fleksibilnost korišćenja digitalnih, analognih i specijalnih ulaza/izlaza. Postoji širok spektar modula, i moguće je u formi steka postaviti do 4 modula na jednu OCS jedinicu.
više o ovome...


SmartRail I/O, modularni distribuirani ulazno-izlazni sistem

Novo modularno rešenje za ulaze/izlaze

SmartRail kombinuje kompaktnost sliced I/O sistema sa brzim Ethernet interfejsom i visokim stepenom gustine integracije.

SmartRail Ethernet I/O baza je jedna od tri ponuđene mogućnosti, uz CsCAN i Profibus DP.


SmartRail osobine:

-Ethernet SmartRail je kompatabilan sa Ethernet sistemima (XL6, QX, RX, NX, RCX)

-Digitalni/analogni/mešoviti/RTD i termopar signali

-Montaža na DIN šinu

-Jednostavno proširenje

-Napajanje 24VDC

-Konfigurisanje pomoću Cscape programskog paketa (9.1 i sledeće verzije)


Sistem sa više SmartRail baza:

U svaku bazu se može ugraditi do 8 ulazno/izlaznih modula, za ukupno do 256 digitalnih i 32 analogna signala. Potom se jednostavno baze prošire u daisy-chain mrežu – tako se može dobiti do 2048 digitalnih i 512 analognih ulaza/izlaza.
više o ovome...


 
Download


ALL in One Control Solutions for industrial applications (ENG)
Detaljno uputstvo za povezivanje SmartMod modula za proširenje I/O (SRB)logo


Pogledajte listu sertifikata koje poseduju proizvodi Horner APG, CE, UL, CSA...sertifikat kvaliteta ISO 9001...više o ovome...Horner je razvio jedinstveni koncept ALL-in-One, kombinujući kontroler, operaterski inerfejs, ulaze i izlaze i komunikacione mogućnosti u kompaktan proizvod OCS (Operater Control Station). Time je obezbedio bolje rešenje za OEM proizvođače, integratore, ali i krajnje korisnike. Razlozi su jednostavnost upotrebe, ušteda i fleksibilnost. OCS koncept primenljiv je u različitim industrij- skim upravljačkim topologijama, aplikacijama i industrijama.
Aplikacije iz realnog sveta na bazi proizvoda Horner APG

Nekoliko primera kako su proizvodi Horner APG iskorišćeni da bi unapredili produktivnost, sigurnost, kvalitet i efikasnost kroz priče iz realnog života...

više o ovome...

Gotovo rešenje za praćenje, proračun i arhiviranje podataka o utrošenoj električnoj energiji

SmartMon Energy Plus™

više o ovome...
o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Momentum d.o.o. Fruškogorska 55, 22000 Sremska Mitrovica, Serbia, Tel./Fax.: +381 22 625 010, Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066, Email: office@momentum-automation.com 
© Momentum d.o.o. 2012