Automatizacija i elektromotorni pogoni

Momentum automation

Momentum d.o.o.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica, Serbia
Tel./Fax.: +381 22 625 010
Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066
Email: office@momentum-automation.com


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
elektromotorni pogoni

automatizacija mašina

procesna automatizacija

Ex oprema i uređaji

alternativni izvori energije

HMI oprema i uređaji

komunikaciona oprema

elektro oprema i uređaji

termoregulacijabrendovi
Pepperl+Fuchs
Santerno
Horner APG
Parker SSD
Cabur

Elektromotorni pogoni

Momentum d.o.o. može da ponudi kompletan pogonski sistem, bilo da se radi o regulisanom ili pogonskom sistemu fiksne brzine, i to:
 • orman za pogonski sistem sa svom potrebnom opremom unutar njega,
 • kablove za vezu ormana na mrežu, kao i vezu ormana sa elektromotorom,
 • elektromotor, reduktor i/ili drugi elektromehanički prenosnik
Regulisani elektromotorni pogoni
logo
penta  
Proizvodni program kompanije Santerno www.santerno.com sadrži:
 • frekventne regulatore, V/f, vektorske u otvorenoj petlji, vektorske u zatvorenoj petlji kao i one za specijalne aplikacije (npr.liftove), nominalnih snaga do 2.000kW, nominalnih napona do 690Vac, stepena mehaničke zaštite IP20, IP54, sa pratećim elementima (prigušnice, filteri, komunikaci- oni moduli) i softverom, više o ovome...
 • jednosmerne regulatore, digitalne, dvokvadrantne i četvorokvadrantne, nominalne struje do 4500A i nominalnog napona do 690V, sa pratećim elementima (prigušnice, filteri, komunikacioni moduli) i softverom. više o ovome...


             
Proizvodni program kompanije Parker, divizija SSD, www.parker.com, sadrži:
 • frekventne regulatore, DC regulatore, servo regulatore, sistem regulatore, mrežne invertore, elektromotore, servo motore, nominalnih snaga do 2.000kW, nominalnih napona do 690Vac, stepena mehaničke zaštite IP20, IP54, sa pratećim elementima (prigušnice, filteri, komunikaci- oni moduli) i softverom, više o ovome...

Elektromotorni pogoni fiksne brzine
logo
ASAB 
Proizvodni program elektromotrnih pogona fiksne brzine kompanije Santerno www.santerno.com  sadrži:
 • elektronske soft startere za srednji napon do 15.000Vac, nominalne struje 200A do 600A, stepe- na mehaničke zaštite IP54, više o ovome...
 • elektronske softstartere za niski napon, digitalne, sa mogućnošću rada konstantno iz mreže, sa baypass kontaktorom ili unutar trougla, nominalnih struja do 1600A, nominalnog napona do 690V, sa pratećim elementima (osigurači, komunikacioni moduli) i softverom. više o ovome...

Elektromotori
motor
Proizvodni program asinhronih elektromotora za aplikacije u regulisanim elektromotornim pogonima:
 • standardan cilidričan oblik kućišta sa opcijama inkrementalnog enkodera i/ili prinudne ventilacije i kočnice,
 • kvadratno kućište smanjene osne visine, prilagođeno aplikacijama gde je potrebno zameniti jednosmerni motor,
 • proizvodni program elektromotora jednosmerne struje za još uvek aktulene aplikacije sa DC regulatorima.
više o ovome...

Frekventni regulatori Invertek Drives
Frekventni regulatori IP20, IP55, IP66 britanskog proizvođača Invertek Drives nude dobar odnos cena i performansi.

više o ovome...


Automatizacija mašina i proizvodnih linija
logoProizvodni program All-In-One OCS-Operater Control Station uređaja koji imaju kombinovanu funkciju kontrolera i operatorskih panela, irskog proizvođača Horner APG www.horner-apg.com
U ponudi se nalaze uređaji sa grafičkim displejom 128x64 pixela, touch paneli 3.5", 5.7", 7", 10" do 22" sa mnoštvom dodatnih mogućnosti u pogledu proširenja hardvera, ulazno izlaznim modulima, povezivanja u komunikacione sisteme, arhiviranja na mikromemorijske kartice itd. više o ovome...


Procesna automatizacija

logo


raf    gas    hem    elektr

Osnova  ponude Process Automation jesu komponente interface tehnologije u zonama opasnosti od eksplozije, ali i izvan zona, i to u:
Proizvodni program procesne automatizacije renomirane nemačke firme Pepperl+Fuchs, www.pepperl-fuchs.com, sadrži:
 • diskretne Ex barijere, pojačavači, pretvarači frekvencnije, moduli za kontrolu solenoida, analogne Ex barijere, napajanja transmitera, ripiteri, konvertori struje, napona, temperature, drajveri I/P pozicionera, uređaji za monitoring i detekcije brzine, zener barijer, više o ovome...
 • zaštite od prenapona i urada groma, više o ovome...
 • HART interface rešenja, više o ovome...
 • interface tehnologija izvan zona gde su razne vrste signal kondicionera i pretvarača, i to: digitalni NAMUR pojačavači, nivo releji, pretvarači frekvencije, detektori podbrzine/nadbrzine, konvertori frekvencije sa detekcjiom smera i sinhronizacije, napajanje transmitera, ripiteri, univerzalni signal pretvarači i dr. više o ovome...
 • Remote I/O sistemi za zonu2, zonu1 PROFIBUS DP, Modbus, Ethernet, Fondation Fieldbus, sa HART podrškom, FieldConnex tehnologija, rešenje za Profibus PA Foundation Fieldbus-om uključujući naprednu dijagnostiku. više o ovome...
 • Field uređaji, detekcija i kontinualno merenje nivoa, vibracioni, konduktivni, magnetni, mikrotalasni, ultrazvučni, hidrostatčki, kao i jedinstven uređaj širom sveta- transmiter korozije. više o ovome...
 • HMI uređaji, operatorski paneli, industrijske PC radne stanice, monitori, tastature i druge periferije za zone opasnosti od eksplozije. više o ovome...
 • Kutije ormani Exe, Exd, za smeštanje opreme za energetiku, upravljanje i automatiku, više o ovome...
Ex oprema, elementi protiveksplozivne zaštite

logo

                   

Pepperl+Fuchs nudi širok portofolio opreme i rešenja za instalaciju i upravljanje tehnološke opreme i električnim mrežama u teškim radnim uslovima i zonama opasnosti od eksplozije.
Različiti principi zaštite i varijante kućišta uvažavajući princip visokog nivoa fleksibilnosti omogućavaju projektovanje najefikasnijih rešenja za upravljanje i distribuciju za bilo koju aplikaciju u industrijskom okruženju. Protiveksplozivna zaštita “neprodorni oklop” Ex d dozvoljava upotrebu bilo koje vrste instrumentacije u opasnim zonama.
Iskusni projktanti i razvojni inženjeri Pepperl+Fuchs-ovih Centara za Inženjering Rešenja, raspoređenih širom sveta, pružiće podršku korisnicima da pronađu najefikasnije rešenje za njihove specifične potrebe.

Razvodne kutije Ex e, Ex d, Kontrolne jedinice Ex e, Ex d, Kontrolne stanice Ex e, Ex d, upravljački i distributivni ormani Ex e, Ex d, Ex Rasveta, Ex protivpožarni sistemi, Ex zvučna i svetlosna signalizacija

Alternativni izvori energije

logo
U oblasti konverzije fotonaponske energije, Santerno je nacionalni lider i nudi širok spektar rešenja koja mogu zadovoljiti potrebe najzahtevnijih kupaca. Ovo uključuje:

 • monofazne invertorske jedinice za male elektrane (1 do 45 kW),
 • trofazne invertorske jedinice za srednja postrojenja (10 do 500 kW)
 • String Box kutije za priključak fotonaponskih stringova,
 • kompletna kontejnerska rešenja sa integrisanim trafo stanicama Sunway TM Station za sisteme veće od 400 kW.
Santerno invertori napravljeni su u potpunosti u Italiji: kompanija koristi sopstveni know-how, što uključuje celokupni dizajn mehanike, energetske elektronike i softvera. Zbog ovoga, Santerno je u poziciji da realizuje pojedinačne i specifične intervencije u bilo kojoj tački proizvodnog lanca, ukoliko postoji zahtev za modifikacijom, garantujući fleksibilnost i brze reakcije.

više o ovome...

HMI oprema i uređaji

              


U ponudi Momentum d.o.o. nalaze se čitav spektar uređaja, od onih najjednostavnijih, kako po izgledu tako i funkcionalnosti, do onih za teške radne uslove i primene u zonama opasnosti od eksplozije: 
 • mali lokalni procesni indikatori,
 • procesni indikatori na Modbus RTU,
 • operaterski paneli, operaterski paneli-kontroleri, All-In-One kontroleri,
 • operaterske radne stanice,
 • PC radne stanice,
 • Remote monitori za teške radne uslove, za posebne higijenske uslove, kao i za zone opasnosti od eksplozije.
Komunikaciona oprema i uređaji

                


Savremeni trendovi u automatizaciji podrazumevaju uvođenje različitih komunikacionih uređaja, na različitim medijima (žičane, optičke, bežične), različitim komunikacionim standardima (serijska, Ethernet...), različitim protokolima (Modbus RTU, TCP/IP, Profibus, CAN, CsCan...)
, sa i bez lokalne inteligencije. Jedan broj komunikacionih uređaja je opciona oprema proizvođača opreme za automatizaciju mašina, procesnu automatizaciju, elektromotorne pogone i dr. dok oni drugi proizvodi dopunjavaju ponudu za dodatna povezivanja i umrežavanja.Elektro oprema opšte namene


           

Momentum d.o.o. u svojoj ponudi ima i elektro opremu za opštu namenu u industriji, građevinarstvu i infrastrukturnim objektima. Na ovaj način otvaramo mogućnost da kod nas za vaše potrebe obezbedite svu potrebnu opremu i materijal da bi kompletirali vaš konačan proizvod, ali i da imate mogućnost da poručite kompletan prizvod kao što je npr.elektro-razvodni orman projektovan za određenu namenu, ožičen, ispitan, montiran i pušten u rad. U ponudi se nalaze:

 • Spojna oprema, redne stezaljke-kleme, DIN šine
 • Pomoćni releji, relejne ploče, releji za posebne funkcije
 • Prekidačka napajanja 12VD, 24VDC, 48VDCA
 • Automatski osigurači, topljivi osigurači, rastavljači-drišeri
 • Kontaktori i bimetali
 • Motorne zaštitne sklopke
 • Teretne sklopke
 • Zaštitni prekidači
 • Razvodne kutije, zidni razvodni ormani, slobodnostojeći razvodni ormani
 • Kablovski regali, kablovski kanali, perforirani kablovski kanali
 • Provodnici kablovi
Termoregulacija, PID regulatori, termoregulatori, Pixsys
PID_controller_ATR_121_
PID_controller_ATR142
PID_temperature_controller_48x48_ATR236
Pid_controller_48x48_ATR243

 • Kućišta je veličine 48x48mm (1/16 DIN) ili 32x74mm
 • Karakterišu ih visoka konfigurabilnost
 • Ulazi mogu da se programiraju za temperaturne senzore, otporne termometre i termoparove, ali takođe i za transmitere pritiska, vlage i protoka.
 • Softverske funkcije uključuju PID kontrolni algoritam vruće-hladno, logiku otvoreno/ zatvoreno za kontrolu ventila, programiranje upravljačkog ciklusa (do 3 sekcije).
 • PID i Autotune omogućavaju da se regulacija adaptira algoritmu dotične instalacije.
 • Komplet za brzo podešavanje pomoću PC-a sadrži: Memory Card sa ili bez baterije, softver LABSOFTVIEW.

više o ovome...

Pogledajte kratak dokument o ponudi Momentum d.o.o. ...


logo

Santerno je jedna od vodećih kompanija na polju energetske elektronike i regulisanih elektromotornih pogona. Kao potvrda ovoj činjenici stoji da u Evropi figuriše veoma veliki broj proizvođača uređaja za regulaciju elektromotornih pogona, ali kada se razgovara o snagama koje prevazilaze 1MW ili čak 2 MW broj proizvođača se dramatično smanjuje na svega nekoliko, između kojih se nalazi i Santerno.

više o ovome...


logo

Više od šezdeset godina Pepperl+Fuchs neprekidno donosi nove podsticaje svetu automatizacije. Mi postavljamo standarde u kvalitetu i inovativnoj tehnologiji. Razvijamo, proizvodimo i distribuiramo elektronske senzore i interfejs module na globalnom
nivou. Koristeći prisustvo širom sveta, našu visoku fleksibilnost u proizvodnji i orijentisanost ka kupcu, u stanju smo da ponudimo kompletna i individualizovana rešenja, baš tamo gde smo vam potrebni. Mi znamo o čemu pričamo - Pepperl+Fuchs je uspostavio veliku reputaciju obezbeđujući najveću ponudu industrijske senzorike u svetu za široka područja primena.

više o ovome...

logo


Horner je razvio jedinstveni koncept ALL-in-One, kombinujući kontroler, operaterski inerfejs, ulaze i izlaze i umrežavanje u kompaktan proizvod OCS (Operater Control Station). Time je obezbedio bolje rešenje za OEM proizvođače, integratore, ali i krajnje korisnike. Razlozi su jednostavnost upotrebe, ušteda i fleksibilnost. OCS koncept primenljiv je u različitim industrijskim upravljačkim topologijama, aplikacijama i industrijama.

više o ovome...


Frekventni regulatori IP20, IP55, IP66 britanskog proizvođača Invertek Drives nude dobar odnos cena i performansi.Cabur
             logo

Inovacije i istraživanja na polju napajanja:

1997 - Cabur je postala prva Italijanska kompanija koja proizvodi prekidačka napajanja koja se montiraju na DIN šine sa univerzalnim ulazom 90-264Vac/110-340 Vdc.

2001 – Cabur je prva Italijanska kompanija koja proizvodi visoko efikasna napajanja sa visoko rezonantnom tehnologijom (trofazno 20A disipira samo 36W, poredeći sa našom konkurencijom koja istovremeno ima 75W disipacije).


2009 - Sa novom generacijom napajanja, Cabur je poboljšao performanse korišćenjem tehnologije “Sinhronog ispravljača”, koji redukuje disipaciju snage i radne temperature na minimum i to je jedan nezamenljiv faktor koji minimalizuje veličinu napajanja, koje je najmanje na tržištu. Životni vek napajanja se prepolovljava sa povećanjem radne temperature za svakih 10şC. Stoga, redukovanje radne temperature je fundamentalno za trajnost i pouzdanost, dva cilja koja se mogu postići korišćenjem tehnologije kola i sledeće generacije komponenti. Zahvaljujući ovoj kombinaciji, Cabur je postigao preko 94% efikasnosti (novo trofazno 20A napajanje ima disipaciju od svega 28W, u poređenju, drugi na tržištu imaju disipacije 50-75W).


Parker
            logo
Proizvodni program kompanije Parker, divizija SSD, www.parker.com, sadrži:
 • frekventne regulatore, DC regulatore, servo regulatore, sistem regulatore, mrežne invertore, elektromotore, servo motore, nominalnih snaga do 2.000kW, nominalnih napona do 690Vac, stepena mehaničke zaštite IP20, IP54, sa pratećim elementima (prigušnice, filteri, komunikaci- oni moduli) i softverom, više o ovome...
Pixsys logo
Pixsys je kompanija sa 20 godina iskustva u dizajnu i proizvodnji instrumentacije za procesno upravljanje i industrijsku automatizaciju.
Počev od dizajna hardvera i softvera, pa sve do sklapanja proizvoda, kompletiran je celokupan proizvodni ciklus u sopstvenoj fabrici u Italiji.
Proizvodni koncept se bazira na fleksibilnoj strukturi hardvera i softvera čime se smanjuje broj modela proizvoda, na interfejsu koji je veoma jednostavan i veoma orijentisan korisniku, kao i na programerskim alatima koji pojednostavljuju pokretanje, puštanje u rad, ali i servis u postprodaji.

o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Momentum d.o.o. Fruškogorska 55, 22000 Sremska Mitrovica, Serbia, Tel./Fax.: +381 22 625 010, Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066, Email: office@momentum-automation.com
© Momentum d.o.o. 2012