Automatizacija i elektromotorni pogoni

Momentum automation

Momentum d.o.o.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica, Serbia
Tel./Fax.: +381 22 625 010
Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066
Email:
office@momentum-automation.com


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
tržišta i aplikacije PA
industrija nafte i gasa
hemijska industrija
farmaceutska industrija
energetika
voda i otpadna vodapogledajte još i...
procesna automatizacija
elektromotorni pogoni
automatizacija mašina i linija
Ex oprema i uređaji
elektro oprema i uređaji
komunikaciona oprema
alternativni izvori energije
termoregulacija

Pepperl+Fuchs ima mogućnosti da ponudi rešenja za kako male tako i velike aplikacije u tretmanu vode, tretmanu otpadne vode, upravljanju pumpnim stanicama, SCADA, i drugim aplikacijama. Od procesa za dobijanje pijaće vode do obrade otpadnih voda i poboljšavanja karakteristika vode, imamo iskustvo za uspeh u današnjim najsloženijim postrojenjima. U postrojenjima za tretman vode i otpadne vode često se pojavljuju opasni gasovi i hemikalije koje su toksične i veoma eksplozivne.

Primarni, sekundarni i tercijarni tretman otpadne vode

voda

Zahtevi za tehničkom opremom i regulative za kvalitet vode nastavljaju da rastu. Osim toga, i količina vode za tretman se povećava. Sa ovim promenama i rastom, moraju se postaviti dopunske merne tačke posebno u decentralizovanom delu postrojenja za tretman vode. Postrojenje za tretman vode može da pokriva desetine hektara i uključuje više zgrada. Velika količina podataka mora biti dovedena u centralnu sobu i arhivirana, a time se i napor u toku ispitivanja i održavanja redukuje nadzorom i upravljanjem iz centralne sobe. Merenja sa uređaja u polju koji su distribuirani po postrojenju za tretman vode, do centralne sobe stižu preko fieldbus sistema i mrežnih segmenata. Rešenje ovog problema moguće je pronaći upotrebom Foundation Fieldbus, Profibus topologije ili u mnogim slučajevima HART tehnologijom. Iskoristite širok spektar rešenja za Profibus, Foundation Fieldbus i HART za postrojenja za tretman vode. Na raspolaganju su vam I/O izolatori, konvertori signala, kao i samosigurnosne Ex barijere za skoro svaku aplikaciju merenja, kao što su pritisak, diferencijalni pritisak, temperatura, protok, nivo, itd.

Fieldbus infrastruktura
Foundation Fieldbus H1
Profibus PA
HART rešenja
Remote I/O
K-Sistem
H-Sistem

Merenje nivoa


Proces dezinfekcije prečišćava sirovu otpadnu vodu

voda

U procesu dezinfekcije otpadne vode postoji potreba da se precizno odmere hemikalije i biološki proizvodi da bi prečistili otpadnu vodu tako da može sigurno biti odbačena u okolinu. Robusni transmiteri za kontinualno merenje i detekciju nivoa su od suštinske važnosti u ostvarenju ovog cilja. Koriste se metan, aceton, hlor i etanol. Ovi gasovi kreiraju zone opasnosti od eksplozije pa postoji potreba za zaštitom preko samosigurnosnih Ex barijera ili drugih sistema zaštite.

Merenje nivoa vođeni mikrotalas
Vibracioni detektor nivoa
Hidrostatički transmiter pritiska
Ultrazvučni senzori


Sigurnost u postrojenjima za tretman vode

voda

Uz specifične procesne zone postrojenja za tretman vode, gde se koriste različite varijante samosigurnosnih Ex rešenja, oprema za filtraciju vode, kao i kompletno postrojenje mora se nadzirati da bi se ostvarila zaštita od korozije, ali i zaštita od prenapona izazvanih atmosferskim pražnjenjem. Pepperl+Fuchs je razvio različite metode zaštite takve da postrojenje za tretman vode radi sigurno i efikasno.

Remote I/O
K-Sistem
H-Sistem

Ex zaštita nadpritiskom
Monitoring korozije
Stranice originalne web prezentacije Pepperl+Fuchs možete videti prateći niže navedene linkove:

Industrija nafte i gasa
Hemijska industrija
Farmaceutska industrija
Energetika
Voda i otpadna voda


Pepperl+Fuchs is protecting your process.

PF
            logo

Stranice originalne web prezentacije Pepperl+Fuchs vezano za tržišta i aplikacije možete videti prateći niže navedene linkove:

Industrija nafte i gasa
Hemijska industrija
Farmaceutska industrija
Energetika
Voda i otpadna voda


Pepperl+Fuchs is protecting your process.
o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Momentum d.o.o. Fruškogorska 55, 22000 Sremska Mitrovica, Serbia, Tel./Fax.: +381 22 625 010, Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066, Email: office@momentum-automation.com
© Momentum d.o.o. 2012