Automatizacija i elektromotorni pogoni

Momentum automation

Momentum d.o.o.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica, Serbia
Tel./Fax.: +381 22 625 010
Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066
Email:
office@momentum-automation.com


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
tržišta i aplikacije PA
industrija nafte i gasa
hemijska industrija
farmaceutska industrija
energetika
voda i otpadna vodapogledajte još i...
procesna automatizacija
elektromotorni pogoni
automatizacija mašina i linija
Ex oprema i uređaji
elektro oprema i uređaji
komunikaciona oprema
alternativni izvori energije
termoregulacija

Energetika, proizvodnja električne energije

energetika

Mnoge elektrane na fosilna goriva i nuklearne elektrane širom sveta rapidno propadaju. Mnoge od ovih elektrana planiraju rekonstrukcije i kompletnu zamenu upravljačkih sistema. Globalna potreba za pouzdanom, prihvatljivom i ekološki odgovornom energijom nastavlja da raste što je danas osnovni izazov za industriju proizvodnje električne energije. Rekonstrukcija ili instalacija sitema za automatizaciju je u procentima mali inicijalni trošak, ali ima veliki uticaj na proizvodni proces, konstrukciju, pokretanje, rad i održavanje. U mnogim nadgradnjama elektrana, ova industrija je prihvatila digitalni prenos podataka koristeći Fieldbus. Fieldbus omogućava daljinsku parametrizaciju i čitanje informacija iz procesa koje merni uređaji iz polja automatski šalju upravljačkom sistemu. Kapitalno ulaganje u ove elektrane vraća se kroz smanjeno održavanje, duži i pouzdaniji rad sistema.

energetika

Ugljena prašina ima sličan potencijal za požar ili eksploziju kao zapaljive pare i gasovi, stoga sigurnost ugljene prašine u termoelektranama je veliki izazov.

Monitoring korozije
Signal kondicioneri
Fieldbus infrastruktura
Merenje nivoa

energetika

Elektrane i energane razlikuju se po veličini ali većina od njih ima isti zahtev za čistom vodom. Sirova voda koja ulazi u pogon i prečišćava se kroz više stepeni filtracije i demineralizacije. Ovaj konstantan izvor prečišćene vode postaje izvor vode za parni kotao. Kotao generiše paru koja pokreće turbine koje generišu električnu energiju. Sistem pare i kondenzata koji takođe u ovom procesu nastaje je jedna od tipičnih aplikacija u kojima se može primeniti transmiter korozije. Ovaj uređaj daje informaciju o koroziji kao procesnoj veličini (slično pritisku, protoku, nivou ili temperaturi).

Monitoring korozije
Stranice originalne web prezentacije Pepperl+Fuchs možete videti prateći niže navedene linkove:

Industrija nafte i gasa
Hemijska industrija
Farmaceutska industrija
Energetika
Voda i otpadna voda


Pepperl+Fuchs is protecting your process.

PF
            logo

Stranice originalne web prezentacije Pepperl+Fuchs vezano za tržišta i aplikacije možete videti prateći niže navedene linkove:

Industrija nafte i gasa
Hemijska industrija
Farmaceutska industrija
Energetika
Voda i otpadna voda


Pepperl+Fuchs is protecting your process.
o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Momentum d.o.o. Fruškogorska 55, 22000 Sremska Mitrovica, Serbia, Tel./Fax.: +381 22 625 010, Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066, Email: office@momentum-automation.com 
© Momentum d.o.o. 2012