Frekventni regulatori

Frekventni regulatori

Frekventni regulatori su elektronski uređaji koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih asinhronih motora pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, u promenljive veličine. Frekventni regulator je termin koji se odomaćio kod nas. Postoji mnoštvo naziva za ove uređaje u engleskoj terminologiji, kao što su Adjustable Speed Drives, Variable Frequency Drives (VFD), Inverter itd. Pored osnovne funkcije upravljanja brzinom AC motora, frekventni regulatori integrišu i brojne druge funkcionalnosti kao što su: zaštita motora, alarmiranje, procesno upravljanje u zatvorenoj petlji (na primer održavanje konstantnog pritiska u cevi), mogućnosti podešavanja brzine i kontrola rada putem raznih interfejsa (ručno preko tastera na samom regulatoru ili daljinski povezivanjem na komunikacione interfejse kao što su RS485 MODBUS, PROFIBUS, itd.).

Zbog sve većeg učešća automatike u industriji, postoji konstantna potreba zaautomatskim upravljanjem, a neprekidno povećanje brzine proizvodnje i boljemetode za poboljšanje stepena korisnosti pogona se stalno razvijaju i unapređuju. Elektromotori su danas važan standardan industrijski proizvod. Svedok se nisu pojavili frekventni regulatori nije bilo moguće u potpunosti upravljatibrzinom trofaznog AC motora.Pored pune kontrole brzine AC motora, korišćenje frekventnog regulatora nudi i brojne druge prednosti:

  • Ušteda energije je pogotovo u današnje vreme jedan od prioritetnih zahteva. Ovo se pre svega odnosi na pogone sa pumpama i ventilatorima, gde je utrošak energije srazmeran trećem stepenu brzine. Na primer,pogon koji radi sa polovinom brzine troši samo 12.5% nominalne snage.
  • Podešavanje brzine u procesu proizvodnje pruža brojne prednosti u pogledu povećanja produktivnosti, smanjenja troškova održavanja, itd.
  • Broj startovanja i zaustavljanja mašine može se punom kontrolom brzine drastično smanjiti.
  • Korišćenjem laganog ubrzavanja i usporavanja,izbegavaju se naprezanja i nagli udari u mašinskim sklopovima.
  • Uz smanjenje troškova održavanja, poboljšava se radno okruženje.

Kao što je rečeno, frekventni regulatori kontrolišu brzinu rada motora menjanjem frekvencije napona motora. Frekventni regulator kontroliše zajedno izlaznu frekvenciju i napon, održavajući konstantan odnos napon/ frekvencija (volt/hertz). Momenat koji se stvara je direktno srazmeran ovom odnosu, što znači da je na svim brzinama(do nominalne brzine) momenat konstantan i jednak je nominalnom momentu. Ovo znači da motor na svim brzinama može da isporuči pun momenat. Regulator može da napaja motor i sa frekvencijama iznad nominalne (50 ili 60Hz), ali u tom slučaju nije moguće dalje povećavanje napona. U tom slučaju se momenat smanjuje, pa postoji mogućnost da motor na većim brzinama ne može da isporuči dovoljan momenat za pokretanje datog opterećenja.